Met het ‘Goede Doelen Plan’ willen wij – anders dan via de bekende charitatieve instellingen – op directe en  zichtbare wijze – een bijdrage leveren aan een behoefte in de directe omgeving van De Bostuin Veluwe.

 

De actuele stand (september2017) van door ons gestorte en van gasten/derden ontvangen bedragen is € 1.295,00 (streefbedrag € 2.000)

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Als eerste onderwerp van het Goede Doelen Plan is gekozen voor de aanschaf van een AED, een hulpmiddel dat wordt ingezet bij hartfalen. Hoe snel een AED in een voorkomende situatie kan worden ingezet is vaak – letterlijk – van levensbelang.  Met de aanschaf van een AED worden de bestaande veiligheidsvoorzieningen van De Bostuin Veluwe verder uitgebreid.

De AED zal buiten, op het terrein van De Bostuin Veluwe of in de directe nabijheid, in een (met PIN-code afgesloten) AED-kast worden opgeborgen. Hierdoor is de AED makkelijk toegankelijk voor hulpverleners en draagt het ook bij aan de veiligheid van de direct omwonenden van De Bostuin Veluwe.

Algemene informatie

Een AED is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren. Defibrilleren kan bij kamer-fibrilleren het normale hartritme herstellen. Bij kamerfibrilleren worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken.

Bij defibrillatie geeft de AED een elektrische schok, die zorgt voor een soort ‘reset’ van het hart. Daarmee worden alle hartspiercellen als het ware weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen.

Het is voor de overlevingskans en de omvang en gevolgen van schade aan hart en hersenen (wegens eventueel zuurstofgebrek) van belang dat reanimatie en de inzet van een AED bij een hartstilstand binnen 6 minuten plaatsvindt.

Het gebruik van een AED moet worden uitgevoerd door mensen die kunnen  reanimeren en weten hoe ze een AED moeten bedienen. Daarnaast moet gelijktijdig via de 112-centrale een oproep voor een ambulance worden gedaan.

Stortingen en Donaties

De prijs van een AED en de daarvoor benodigde kast ligt tussen € 1.500 en € 2.000. Om dat bedrag bijeen te krijgen storten wij sinds januari 2016 – op een speciaal daarvoor geopende bankrekening – voor iedere overnachting in De Bostuin Veluwe, per gast een bedrag van € 2,50. Daarnaast nodigen wij iedereen die dit goede doel wil steunen uit een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld via de donatiebus in de ontvangsthal of storting op bankrekening NL48 KNAB 0254 8894 33 van De Bostuin Veluwe, o.v.v. Goede Doelen Plan. Zo hopen wij snel(ler) in staat te zijn ons doel te bereiken.