Met het ‘Goede Doelen Plan’ willen wij – anders dan via de bekende charitatieve instellingen – op directe en  zichtbare wijze – een bijdrage leveren aan een behoefte in de directe omgeving van De Bostuin Veluwe.

 AED (Automatische Externe Defibrillator)

Als eerste onderwerp van het Goede Doelen Plan is gekozen voor de aanschaf van een AED, een hulpmiddel dat wordt ingezet bij hartfalen.

Het is voor de overlevingskans en de omvang en gevolgen van schade aan hart en hersenen (wegens zuurstofgebrek) van belang dat reanimatie en de inzet van een AED bij een hartstilstand binnen 6 minuten plaatsvindt. Een AED kan dus van levensbelang zijn!

Eind 2017 hebben wij een AED kunnen aanschaffen. Daarvoor hebben wij gedurende ca. 2 jaar per iedere bij ons verblijvende gast een bedrag gereserveerd. Daarnaast hebben wij giften ontvangen van gasten en buurtbewoners. De jaarlijkse kosten voor controle, onderhoud en verzekering worden gedragen door De Bostuin Veluwe.

De AED is in een door de Hartstichting geschonken kast geplaatst. De kast staat op de grens van het perceel zodat de AED ook toegankelijk is voor hulpverleners. Hierdoor draagt de AED bij aan de veiligheid van de direct omwonenden van De Bostuin Veluwe.

Eekhoorn opvang

Als tweede onderwerp voor het Goede Doelen Plan is gekozen voor een samenwerking met de Lunterse Eekhoorn Opvang. In 2018 zijn een nestkast en diverse voederbakken aangeschaft en in de bomen in de tuin gehangen. In het voorjaar zijn twee jonge eekhoorns uitgezet, die zich al snel thuis voelden in onze tuin. Om de paar dagen worden de voederbakken (bij)gevuld met hazelnoten en walnoten. De eekhoorn populatie is inmiddels gegroeid naar 6 diertjes die dagelijks hun vaak spectaculaire kunsten vertonen.